(0252) 612 33 23 info@nationalturkey.com.tr

Gıda Güvenliği Hijyen Danışmanlığı

Gıda Güvenliği Hijyen Danışmanlığı

 

                 İşletmelerin hijyenik koşullarda ürün üretebilmeleri ve gıda güvenliğinin korunması için, gıdanın ilk üretim aşamasından  son tüketiciye ulaşana kadar hijyen kurallarına uygun olup olmadığının kontrolünün sağlanmasıdır.

 GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMLERİNİN FAYDALARI

1 - Gıda güvenliği denetimleri, işletmelerin hijyen olarak daha uygun bir noktaya gelmeleirni sağlar.

2 - Gıda güvenliği denetimleri, kaliteli ve güvenli ürünlerin elde edilmesini sağlar.

3 - Gıda güvenliği denetimleri, olası müşteri şikayetini azaltarak, firmanın itibarının artmasını sağlar.

4 - Gıda güvenliği denetimleri, tüketicinin eline geçen ürünün güvenli ve hijyenik olarak emin olmalarını sağlar.

5 - Gıda güvenliği denetimleri, olası doğabilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin önceden önlenmesini sağlar.

6 - Gıda güvenliği denetimleri, etkin bir otokontrol sistemi etrafında tüm çalışanların ortak sorumluluk almasını sağlar.

7 - Gıda güvenliği denetimleri, çalışanların verimliliğinin ve motivasyonunun artmasını sağlar.

8 - Gıda güvenliği denetimleri, yasal mevzuatın uygulanmasını uygun üretim ve satışın yapılmasını sağlar.

9 - Gıda güvenliği denetimleri, işletmelerin yasal denetimlere karşı hazırlık yapılmasına yardımcı olur.

 GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMLERİNİN PERİYOTLARI

               Denetim periyotları müşterilerin isteği doğrultusunda hazırlanır. Bu denetimler aylık periyotlar ile veya bir sefer denetim şeklinde habersiz yada haberli yapılabilmektedir.

YAPILAN GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMLERİNDE;

- İşletmelerin, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları,

- İşletmeye ait binaların, alt yapı durumları, üretim koşulları, çalışma ortamları,

- Mal Kabul, depolama ve  satış/servis koşulları,   

- Haşere kontrolü,

- Katı yada sıvı atıkların kontrolleri,

- Alet ve ekipmanların hijyen kontrolü,

- Zemin, duvar, tavan, tuvalet temizliği kontrolleri,

- Aydınlatma, havalandırma  kontrolleri,

- Personel hijyen kontrolü, kılık, kıyafet ve kişisel bakım kontrolleri yapılır