(0252) 612 33 23 info@nationalturkey.com.tr

Karasinek

Karasinek

         Karasinekler yumurtalarını hayvan gübreleri ile organik atıklarda üzerine bırakarak çoğalırlar. Mezbahalar, hayvan leşleri, yiyecek artıkları, çöplük ve çöp konteynerleri,  gübre ve hayvan barınakları karasineklerin en önemli üreme ve çoğalma alanlarıdır. Her türlü gıda, çöp ve gübre vb. organik materyalleri yiyebilirler.

        Karasineklerin yaşam döngüsünde dört evre bulunur. Bu evreler sırasıyla; Yumurta, Larva, Pupa ve Ergin dönemleridir.

        Dişi karasinekler yumurtalarını organik atıklar üzerine bırakırlar ve her yumurtlamada ortalama 120 adet yumurta bırakır. Sıcaklık değişimine bağlı olarak yılda 10-30 döl verirler. 35 C sıcaklıkta yumurta evresinden erginliğe ulaşmaları 7 gün kadar kısa bir zamanda tamamlanır. Dişiler erginliğe ulaştığı 4. günde yumurta bırakmaya başlarlar.

       Uygun çevre koşullarında 1 dişi karasinekten, 6 nesil sonrasında 100 milyar civarında bir popülasyon meydana gelmektedir. İneklerden çıkan atıklarının yaklaşık bir kilogramında 15.000 karasinek üreyip gelişebilir.

       Karasinekler çöp, dışkı vb. organik materyelleri yiyebildikleri için viral, bakteriyel ve paraziter kökenli birçok bulaşıcı hastalığı açık ve kapalı ortamlar arasında taşıyabilmektedir. İnsanlara taşıdığı önemli bazı hastalıklar; tifo, kolera, dizanteri, menenjit’tir.  

Süleyman Demirel Bulv. İlba İş Merk. No:45/102 48300 Fethiye MUĞLA

(0252) 612 33 23

info@nationalturkey.com.tr

Bize Yazın

 Güvenlik Kodu