(0252) 612 33 23 info@nationalturkey.com.tr

İşletmelerde Haşere Mücadele

İşletmelerde Haşere Mücadele

 

          Haşere Mücadele ve Önleme, adından da anlaşılacağı üzere bir ÖNLEM ALMA prosesidir. Problemin ortaya çıkış nedenlerini önceden tespit etmek, riskin kontrol altında alınmasındaki en etkin faktördür.

         Haşere Önleme Hizmeti uygulaması, kuruluşunuzun iç ve dış ortamlarında, HACCP prensiplerine dayanan, Kritik Kontrol Noktaları’ nın tespit edilmesi ve bu noktaların kontrol altına alınması mantığına göre geliştirilmiştir. Depolama, yalıtım ve hijyen konularında verdiğimiz danışmanlık ile desteklenmektedir.

Bu mantıkla yürütülen hizmet ile sizlere sunduklarımız:

1- Mücadele kapsamının belirlenmesi için yapılan Ön İnceleme Gezisinin yapılması,

2- Sistem kurulumu

3- Rutin Kontrol Ziyaret

4- Takip Ziyareti

5- Kemirgen Kontrolü

6- Yürüyen Haşere Kontrolü

7- Uçan Haşere Kontrolü

 

1- Ön İnceleme:

         Mücadele kapsamının belirlenmesi için yapılan Ön İnceleme Gezisinin yapılması işletmenizin karşılaşabileceği risk etmenlerini belirlemek için bir ön araştırma yapılır.

        National Turkey teknik personelinin, işletmenizin haşere mücadele konusundan sorumlu personelinden randevu alması ile başlar. Sorumlu personel eşliğinde, işletmeyi tanımak üzere National Turkey teknik personeli, üzerinde durulacak ilgili konular, sağlık, prosedürler ve teknik emniyet hakkında bilgi alışverişinde bulunur. İşletmenin bir yerleşim planı National Turkey teknik personeline iletilerek ön inceleme sonlandırılır.

2- Sistem Kurulumu:

        National Turkey teknik personeli haşerelerin aktivite gösterebilecekleri yerlerde kemirgen ve yürüyen haşereler için kullanılacak monitörlerinin yerleri belirlenir. Bu noktalar; yiyecek ve içeceklerin bulunduğu alanlar, dış kapı çevreleri, depolar ve servis kanalları (ısıtma ya da havalandırma)  vb. olarak söylenebilir. Her bir monitör numaralandırılarak, monitör planı ve kontrol listesine kaydedilecektir. National Turkey teknisyeni tarafından yapılacak her türlü değişikliğin monitör planındaki takibi kolaylıkla sağlanmış olur.                        

       Risk altında görülen bölümlere, özel anahtarlarla açılabilen gözlem noktaları ve kemirgen tuzakları yerleştirilir.

       Uygun görülen alanlara böcek gözlem noktaları ve gerekli olduğu durumlarda uygun noktalara kelebek, güve vs. tuzakları yerleştirilir.

3- Rutin Kontrol Ziyaret:

       National Turkey Teknisyeni, monitör planında belirlenen güzergâhı takip eden her monitör ve monitörler arasındaki alanları kontrol edecektir. Her monitörün ulaşılabilir olması sağlanır, herhangi bir aktivitenin varlığı ve tarihi ile birlikte kaydedilir. Bu bilgiler monitör kontrol listesinde belirtilir.

      Rutin Kontrol sırasında, National Turkey teknisyeni, haşerelerin artışının devam etme riskine karşı yalıtım, hijyen ve depolama eksiklikleri not eder. Bu konudaki eksiklikler aşağıdaki başlıklar altında uygulama raporunda belirtilir.

1.    İstila

2.    Hijyen

3.    Yalıtım

4.    Depolama

5.    Uçan Haşere Kontrol Üniteleri

6.    Gözlemleme Noktaları

7.    Diğer Konular

      Haşere aktivitesinin görüldüğü hallerde, National Turkey teknisyeni gerekli müdahaleyi uygulayacak ve gerekiyor ise aktivitenin seviyesine göre ileri bir müdahale yaparak ve takip ziyareti için gerekli randevuları sağlar.

4- Takip Ziyareti

     Takip Ziyareti sırasında, bir önce gerçekleştirilmiş olan ziyarette aktivite görülen alanların kontrolü National Turkey teknisyeni tarafından tekrar yapılır. Takip Ziyaretlerinde monitörlere tarih atılmaz. Haşere aktivitesinin devam ettiği noktalarda gereken müdahale uygulanarak ve eğer aktivite daha üst düzey uygulama gerektiriyor ise, takip ziyareti için gereken randevu tarihi ve saati belirlenecektir. Takip ziyaretleri haşere aktivitesi bildirilmeyinceye kadar sürdürülmektedir.

     Takip Ziyareti sırasında, National Turkey teknisyeni, haşerelerin artışının devam etme riskine karşı yalıtım, hijyen ve depolama eksiklikleri not edecektir. Bu konudaki eksiklik ilgili başlıklar altında uygulama raporunda belirtilecektir.

5- Kemirgen Kontrolü

Rodentisitler

     National Turkey, Türkiye’deki kemirgen mücadelesinde, ilgili bakanlıklarca ruhsatlandırılmış tüm rodentisitleri sağlamaktadır. Bunlar, temel olarak antikoagulantların birinci ve ikinci nesilleri olup, genelde mum blok ve granül şeklindedir. National Turkey, bu rodentisitleri yemleme istasyonları içinde kullanmaktadır.

    Aktivitenin kaydedildiği monitörde, National Turkey teknisyeni tarafından rodentisit ilavesi yapılır. Aktivitenin büyük olduğu durumlarda ise, geçici ek monitörler ilave edilebilir. Aktivite bittiğinde ilave monitörler kaldırılabilirler.

Tuzaklar      

    Kemirgenler, bazı zamanlarda “yemden çekingenlik” diye bilinen bir davranış gösterirler. Bunun anlamı; kemirgene ne tür bir rodentisit yemi sunarsanız sunun, bu yem ile beslenmeyi ret edecektir. Bu durumlarda ve topluma açık alanlarda (örneğin bir restoranda yemek salonunda) gerektiğinde kemirgenin bu alanlardan çıkarılması için alternatif kontrol yöntemleri kullanılacaktır.

    Bu durumlarda National Turkey yapışkan tuzaklar kullanır. Bu tuzaklar, kemirgenin yapışkana teması ile gerçekleşir. Bu tuzaklar sürekli kontrol edilir.

Yalıtım

    Kemirgenlerin yüksek popülasyona ulaştığı alanlarda, işletmeler dışarıdan sürekli istilaya uğrayabilir. Rodentisitin ya da tuzakların tek başlarına kullanımı mücadelede yeterli olmayabilir. Bu durumlarda en önemli şey potansiyel giriş ve çıkış noktalarının yalıtım malzemeleri kullanılarak kapatılmasıdır. Fareler için 6 mm.’lik bir açıklık giriş için yeterlidir. Genellikle bilinen geçiş noktaları duvarlar, dışarıya çıkan kablo geçişleri ve dışarıdaki kapıların çevreleridir. Kapı altı fırçaları ve geçişlerdeki boruların etrafındaki açıklıklar çimento ile duvarın kapatılması ile gerçekleşir. National Turkey teknisyeni potansiyel giriş ve çıkış noktalarını uygulama raporlarında işletme sorumlusuna bildirecektir. Önerilen yalıtımların ve düzenlemelerin sağlanması müşterinin sorumluluğu altındadır.

 

Aktivite Türü

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

  Rattus Norvecicus

4

0

4

5

0

1

  Rattus Rattus

0

0

0

3

2

0

  Mus Domesticus

0

0

0

0

1

2

                                                                       Altı Aylık Alınan Toplam Kemirgen Sinyalleri Tablosu

 

                                                                               Altı Aylık Aktivite Gelişimindeki Trend

 

6-Yürüyen Haşere Kontrolü

Residual Insektisitler

    Türkiye’de kullanılan tüm residual insektisitler su ile seyreltilerek kullanılır. Residual insektisitler, haşerelerin aktif olduğu yüzeylere doğrudan uygulanır. Genel olarak, mutfak ekipmanlarının (fırınlar, buzdolapları vb.) altı olarak örneklendirilir.

    Uygulamalar, sahadaki istila ve haşerenin çeşidine göre değişmektedir. Residual İnsektisit uygulaması, pulvarizatörler kullanılarak yapılır. Kimyasalın aktif olma süresi ışık, nem ve sıcaklık gibi etkenlere bağlıdır. Normal şartlar altında, kimyasalın aktif olma süresi bir kaç haftadır. Residual İnsektisit uygulanmadan önce, ortamın yiyecek kalıntıları temizlenmeleri gerekmektedir.

Jel İnsektisitler

    Jel insektisitler hamam böceği kontrolünde kullanılır. Jel doğrudan hamam böceklerinin potansiyel yuvalandıkları yerlere, örneğin; duvarlardaki ışık almayan çatlak fayans aralarında ki uygun noktalara yapılır. Jel, diğer aktif maddelerle kimyasal reaksiyona girmez ve uygulanma sırasında özel bir şart gerektirmez.

Ultra Low Volume “ULV” İnsektisitler

    ULV insektisitler, çuvallanmış yiyeceklerdeki (hububat, bakliyat, vb.) depolanan ürün zararlıları için, istilaya karşı istenildiği noktaya kadar içerisine nüfuz edebilecek alanlarda kullanılabilir. Bir ULV insektisiti, elektrikli ya da motorlu aplikatör ile uygulanır. İşlem yapılacak alandan, tüm personelden çıkarılması ve hava almaması için tüm kapı ve pencerelerin kapatılması gerekmektedir. ULV insektisit, hava olan tüm noktalara küçük zerrecikler halinde dağılır.

    Ürün üzerindeki etikette belirlenen süre içerisinde, personel uygulama alanına emniyetli bir şekilde tekrar girilebilir. National Turkey teknisyeni tarafından bu uygulama için hangi ULV insektisiti kullanılacağı belirtilecektir.

Yalıtım

    Birçok haşere, ışıktan hoşlanmaz. Bu nedenle binalardaki çatlak ve dar malzemelerin avantajından yararlanırlar. Bu hamam böcekleri için en çok bilinen özelliklerindendir. Önlem olarak; kırık fayansla kaplı duvarların onarılması, kapı ve pencere çerçevelerinin etraflarının kapatılması, kablo ve boruların etrafının duvar geçişlerinde kapatılması vb. gibi ifade edilebiliriz. Potansiyel yuvalanma yerleri, National Turkey teknisyeni tarafından uygulama raporunda işletme sorumlusuna belirtilecektir. Yalıtım işlerinin sağlanması işletmenin sorumluluğu altındadır.

7- Uçan Haşere Kontrolü.

 Residuel Insektisitler

    Residuel Insektisitler, uçan haşerelerin kontrolü için, üredikleri alanlara uygulandığında sınırlı aktivite gösterebilir. Bu karasinek kontrolü için çöplükler ya da sivrisinekler için su birikintilerine uygulanır.

Dumanlama Uygulaması

    Dumanlama işlemi, ULV uygulamasına alternatif olarak, genellikle büyük binalarda ve dış mekânlarda işlem hızı nedeni ile tercih edilen bir yöntemdir. Bu işlemin diğer tüm konuları ULV uygulamasında kullanılanlarla aynı şekildedir.

    Not: Dumanlama işlemi bazı binalarda yangın detektörlerini etkileyebilmektedir. Bu durum, herhangi bir işlem yapılmadan önce National Turkey teknisyeni ve müşterinin dikkat etmesi gereken bir husustur.

Yalıtım

   Tüm diğer haşere ve organizma gruplarında olduğu gibi, öncelikle uçan haşerenin girebileceği riskli yerlerin korunması tercih edilir. Bu da, pencere ve kapılara tel çerçeve monte edilerek çözülür. Mal kabul alanlarına yapılan kapılara plastik pvc perde monte edilmesi, uçan haşerelerin ve kuşların bu yerlere girişinin azalmasını sağlayabilir. Potansiyel yuvalanma yerleri, National Turkey teknisyeni tarafından uygulama raporunda işletme sorumlusuna belirtilmelidir.

Süleyman Demirel Bulv. İlba İş Merk. No:45/102 48300 Fethiye MUĞLA

(0252) 612 33 23

info@nationalturkey.com.tr

Bize Yazın

 Güvenlik Kodu